Eurolife ERB Logo

Διοικητική Ομάδα

Α. Σαρρηγεωργίου

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Ασφαλιστικής

«Θέλουμε οι πελάτες μας και οι οικογένειές τους να αισθάνονται ασφαλείς ότι θα είμαστε δίπλα τους τη στιγμή που θα μας χρειαστούν. Γνωρίζοντας ότι αυτό που κάνουμε καθημερινά αγγίζει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, ξεκινάμε κάθε μέρα με ενθουσιασμό χτίζοντας μια αξιόπιστη εταιρεία που καταλαβαίνει τον άνθρωπο.»

O Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της Eurolife ERB Ασφαλιστικής.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, μέλος του Advisory Board της Α.Μ. Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A και μέλος του Executive Board for Europe, Middle East and Africa του Wharton School, University of Pennsylvania. Είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Wharton Club of Greece , Πρόεδρος του Hellenic Advisory Board του South East European Studies at Oxford (SEESOX) , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Grivalia Hospitality S.A. .

Μεταξύ άλλων Διοικητικών Συμβουλίων, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της S&B Industrial Minerals Holdings S.A.R.L. ,της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).

Ο κ. Σαρρηγεωργίου είναι πτυχιούχος MBA Finance του Wharton School of the University of Pennsylvania και κάτοχος MSc και BSc Πολιτικού Μηχανικού του Columbia University.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.


Ν. Δελένδας

Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης

“Στόχος μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση της πολυκαναλικής μας στρατηγικής και ταυτόχρονα να είμαστε η Εταιρεία πρώτης επιλογής για όλα μας τα Δίκτυα.”

Ο κ. Δελένδας βρίσκεται στη θέση του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων και Εκπαίδευσης της Eurolife ERB Ασφαλιστικής από το 2005.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με μετεκπαίδευση σε Ασφαλιστικά Θέματα σε Ευρώπη και Αμερική.

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί ως Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και MIS,  Γενικός Διευθυντής Οικονομικών αλλά και Πωλήσεων σε πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ έχει εργαστεί στο εξωτερικό και κυρίως στην Ελλάδα.

Α. Μόφορη

Γενικός Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων

«Στόχος μας η επίτευξη αξίας για τους πελάτες μας μέσω της δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και της βαθιάς κατανόησης μας των αναγκών τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  Εστιάζουμε στο να δημιουργούμε πρωτοπόρες ασφαλιστικές λύσεις που θα επιτρέψουν στους πελάτες μας να σχεδιάσουν και να εξασφαλίσουν το μέλλον ακόμα και σε καιρούς ιδιαίτερα απρόβλεπτους.»

Η κ. Μόφορη εντάχθηκε στο δυναμικό της Eurolife το 2016 ως Γενικός Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης  Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων. 

Η κ. Μόφορη είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Αναλογιστική επιστήμη από το Cass Business School του Λονδίνου. Έχει πιστοποίηση Αναλογιστή από το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.

Έχει 15ετή εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής στον αναλογιστικό τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε πολυεθνικές εταιρίες συμβούλων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Β. Νικηφοράκης

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Στρατηγικού Σχεδιασμού & MIS

«Εργαζόμαστε με σύνεση και αποτελεσματικότητα, ενδυναμώνοντας  την οικονομική μας ευρωστία και επιτυγχάνοντας τους στόχους μας.»

Ο κος Νικηφοράκης είναι Γενικός Διευθυντής του Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικών Υπηρεσιών της Eurolife ERB Ασφαλιστικής από το 2008.

Ο κ. Νικηφοράκης είναι πτυχιούχος MSc στην Αναλογιστική Επιστήμη από το City University του Λονδίνου, και BSc Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον ελληνικό ασφαλιστικό χώρο το 1996 ως αναλογιστής  σε μεγάλη πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία. Στη συνέχεια μετακινήθηκε σε άλλη, αναλαμβάνοντας  τη  θέση του  Τεχνικού Διευθυντή έως το 2008.  Έχει εργαστεί, σε τομείς προϊοντικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, αντασφαλειών, αποθεματοποίησης, λογιστικών προτύπων, αποτιμήσεων χαρτοφυλακίων & Asset Liability Management, ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας για σκοπούς ανάπτυξης βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών.Π. Γεωργόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων

"Στη Eurolife ERB πιστεύουμε ότι τα κεφάλαια δεν είναι η μοναδική λύση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των κινδύνων. Επίσης η διαχείριση των κινδύνων δεν στηρίζεται μόνο στην ανάπτυξη μοντέλων και συστημάτων. Είναι εξίσου σημαντικό και θα πρέπει τα μοντέλα και τα συστήματα να χρησιμοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και ευαισθητοποιημένους στη διαχείριση των κινδύνων Υπαλλήλους και Διοίκηση."

Ο κ. Γεωργόπουλος βρίσκεται στη Eurolife ERB Aσφαλιστική από το 2005. Μέχρι το 2011 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου οπότε και ανάλαβε τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων.

Είναι μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου. Επίσης υπήρξε μέλος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και Μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ο κ. Γεωργόπουλος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί αρχικά ως Ελεγκτής και κατόπιν ως Βοηθός Διευθυντής σε πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες καθώς και σε ασφαλιστική εταιρεία πολυεθνικού ομίλου στην Ελλάδα.

Τ. Δικαστοπούλου

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Marketing
& Ανάπτυξης Εργασιών

"Κάθε τι που κάνουμε σκοπό έχει να εμπνέει τους ανθρώπους να δρουν με υπευθυνότητα, πιστεύουμε ότι το να προνοείς είναι σοφία, είναι ελευθερία!"

Η κ. Δικαστοπούλου εντάχθηκε στο δυναμικό της Eurolife ERB Aσφαλιστικής το Μάρτιο του 2010 αναλαμβάνοντας τη Διεύθυνση Marketing η οποία στη συνέχεια διευρύνθηκε συμπεριλαμβάνοντας αρμοδιότητες που αφορούν στην Ανάπτυξη Νέων Εργασιών.


Παράλληλα, είναι μέλος της Επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας.

Είναι κάτοχος BA στο Marketing Management από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος. Παράλληλα, με τις σπουδές της στο Deree παρακολούθησε το Πρόγραμμα Διαφήμισης και Επικοινωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων από το οποίο απέκτησε το Δίπλωμα Στελεχών Διαφήμισης.

Έχει εργαστεί για πολλά έτη στον Όμιλο Eurobank σε αντίστοιχες θέσεις καθώς και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μεγάλων πολυεθνικών διαφημιστικών εταιριών έχοντας στην ευθύνη της τη διαχείριση σημαντικών ελληνικών και πολυεθνικών λογαριασμών.Σ. Ματσιούλας

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εργασιών & Εξυπηρέτησης

"Είναι καθημερινή μας αποστολή, εφαρμόζοντας ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες, να διασφαλίζουμε τη γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες ασφάλισης των πελατών μας και τη σωστή και δίκαιη αποζημίωση στους δικαιούχους ζημιωθέντες."

Ο κ. Ματσιούλας βρίσκεται στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Εργασιών στην Eurolife ERB Aσφαλιστική από το Μάρτιο του 2014.

Παράλληλα, είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών από τροχαίο ατύχημα.

Έχει πιστοποιητικό σπουδών στην Ανάλυση και τον Προγραμματισμό Η/Υ από το Ελληνόφωνο Κολλέγιο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ ενώ έχει εκπαίδευση και πιστοποίηση στην Επιχειρησιακή Αριστεία με OPEX Black Belt στη μεθοδολογία Six-Sigma και το Change Management.

Έχει πολυετή εμπειρία στον Ασφαλιστικό χώρο από το 1992, καθώς έχει εργασθεί σε μεγάλες Ελληνικές και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα ως στέλεχος και επικεφαλής Διευθύνσεων Αποζημιώσεων ενώ έχει διατελέσει μέλος σε διάφορες επιτροπές της ΕΑΕΕ.

Σ. Αθανίτης

Διευθυντής Επενδύσεων

"Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών εταιρειών στο σύγχρονο εποπτικό περιβάλλον δημιουργεί μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις που συνδέονται άμεσα με το νέο Κανονισμό Solvency II. Ως εκ τούτου, η σωστή στρατηγική κατανομή των περιουσιακών στοιχείων σε μια καθορισμένη και ισχυρά δομημένη διαδικασία Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη σημαντικών και σταθερών αποδόσεων με χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο για τον ασφαλισμένο και χαμηλό κεφαλαιακό κόστος για την εταιρεία..."

Ο κ. Αθανίτης είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδύσεων της Εurolife ERB Aσφαλιστικής και εργάζεται στον όμιλο από το 2006 στην θέση του Διαχειριστή Επενδύσεων.

Είναι πτυχιούχος MSc-Finance του Πανεπιστημίου Leicester και B.Sc Business Administration - Accounting & Finance από το American College of Greece, Deree College. Διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί αρχικά ως Οικονομικός Αναλυτής και αργότερα ως Διαχειριστής Επενδύσεων και Επικεφαλής Επενδύσεων σε Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και σε Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Σ. Βασιλαράς

Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου

"Στοχεύουμε στο να διασφαλίσουμε στη Διοίκηση ότι η εταιρεία πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της."

Ο κ. Βασιλαράς βρίσκεται στη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Eurolife ERB Ασφαλιστικής από το 2011.

Είναι κάτοχος τίτλου Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή, Μέλος του Institute of Chartered Certified Accountants (ACCA) καθώς και μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Ο κ. Βασιλάρας έχει πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστoτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Έχει εργαστεί ως Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής σε μεγάλο πολυεθνικό Ελεγκτικό Γραφείο για 9 χρόνια και στην συνέχεια ως Εσωτερικός Ελεγκτής σε μεγάλο Τραπεζικό Όμιλο για 5 χρόνια. Επιπλέον, στο παρελθόν, έχει διατελέσει καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Γ. Κώστογλου

Διευθυντής Πληροφορικής

“Στόχος μας η εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων της εταιρείας μας, προκειμένου να ενισχύσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να εξασφαλίσουμε τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να υποστηρίξουμε τη μελλοντική ανάπτυξη.”

Ο κ. Κώστογλου είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Eurolife ERB Ασφαλιστικής και εργάζεται στον όμιλο από το 1999 σαν στέλεχος της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Είναι πτυχιούχος Bachelor of Science in Business Administration με εξειδίκευση σε Computer Information Systems από το American College of Greece – Deree College. 

Διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση «Certified IT Manager» από την EPI (Enterprise Product Integration Ltd). Στο παρελθόν έχει εργαστεί σαν στέλεχος πληροφορικής σε εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία για περισσότερο από 22 έτη ως στέλεχος πληροφορικής σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Π. Νίκου

Chief of Staff

“Πιστεύουμε ότι η επιτυχία του Ομίλου μας βασίζεται στους Ανθρώπους μας. Με γνώμονα τη ρήση του Ηράκλειτου «σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος», σκοπός μας είναι η αδιάλειπτη επίτευξη όλων των μελλοντικών μας στόχων.”

Ο κ. Νίκου έχει τη θέση του Chief of Staff στη Eurolife ERB Ασφαλιστικής από τον Ιούνιο του 2017. Πριν από τη θέση αυτή, κατείχε τη θέση του Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας της Eurolife ERB Ασφαλιστικής από το Σεπτέμβριο του 2014.Η πορεία του στην εταιρεία ξεκίνησε το 2007 ως υπευθύνου για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την αύξηση της αποδοτικότητας σε όλο το εύρος των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. 

Είναι πτυχιούχος MSc in Quality & Reliability της Σχολής Warwick Manufacturing Group του Πανεπιστημίου του Warwick και BSc Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά από το American College of Greece Deree.

Στο παρελθόν, έχει διατελέσει καθηγητής Ανθρωπίνου Δυναμικού και έχει εργαστεί τόσο στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων όσο και στη βελτίωση των διαδικασιών σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και εμπορίου στην Ελλάδα.

Α. Σερεσιώτης

Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης

"Η κανονιστική συμμόρφωση πρέπει να υποστηρίζεται από την κατάλληλη εταιρική δομή και διακυβέρνηση και να εναρμονίζεται με τις επιχειρηματικές αξίες του οργανισμού για να προστατεύει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων."

Ο κ. Σερεσιώτης βρίσκεται στη θέση του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Eurolife ERB Ασφαλιστικής από τον Ιούλιο του 2013. Για το διάστημα 2005-2013 ήταν υπεύθυνος για το IT και την οργάνωση των εταιρειών του Ομίλου Eurolife. 


Είναι κάτοχος διδακτορικού από το California Institute of Technology και διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελβετία, σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε μεγάλη πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία στο χώρο του IT, της οργάνωσης και των διαδικασιών.

Β. Χανιώτη

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

«Η μεγαλύτερή μας δύναμη είναι οι άνθρωποι μας. Εφαρμόζοντας τις αρχές και τις αξίες του Ομίλου μας, επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο οι Eurolifers αισθάνονται δημιουργικοί και μαζί με τον οργανισμό εξελίσσονται, επιτυγχάνοντας προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους.»

Η κα Χανιώτη είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Eurolife ERB από τον Ιούνιο του 2017. Η πορεία της στην εταιρεία ξεκίνησε το 2009 ως Σύμβουλος Εξυπηρέτησης Πελατών και ανελίχθηκε μέσα από σημαντικές θέσεις στον οργανισμό.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Η κα Χανιώτη είναι μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.
Εργαλεία


 
Άλλα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι