Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Περιγραφή όρων & προϋποθέσεων Διαγωνισμού
Walk to Win «Περπατάς και κερδίζεις!»

1. Η εταιρεία «EUROLIFE FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» (εφεξής: «EUROLIFE FFH») σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία «WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής: «WUNDERMAN»), στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού στο app WALK TOWIN της EUROLIFE FFH, διοργανώνει Τρίτη 08/02/2022 16 κληρώσεις, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα δ/νση Ακαδημίας 59. Τηλ. 210 3636518 (αρ.πράξης κατάθεσης11.913/22-7-2021) και έχουν αναρτηθεί στην σελίδα https://www.eurolife.gr/wellness-hub.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να λαμβάνει με επιμέλεια και έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις παραπάνω κληρώσεις έχουν όλοι όσοι στο διάστημα από 30/7/2021 έως 21/01/2022:


Ο πρώτος μηχανισμός καταγράφει τα βήματα του χρήστη και όταν αυτός συμπληρώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό βημάτων, είτε ανεξάρτητα του χρόνου επίτευξης ή σε συνάρτηση του χρόνου επίτευξης, αυτός ξεκλειδώνει μια «επιβράβευση».


Ο δεύτερος μηχανισμός, επιτρέπει στον χρήστη να απαντήσει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που αφορούν το ευ ζην και εφόσον απαντήσει σωστά στις περισσότερες από αυτές, να ξεκλειδώσει «επιβραβεύσεις» και να συμμετέχει σε κληρώσεις για να κερδίσει δώρα.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή περιέχει 9 προκλήσεις μεγάλων αποστάσεων, 3 στόχους βημάτων και 4 quizzes γνώσεων που αν ο χρήστης συμπληρώσει σωστά θα κερδίσει επιβραβεύσεις.

Υπάρχουν συνολικά 16 επιτεύγματα κλιμακωτής δυσκολίας που ισοδυναμούν σε ισάριθμες κληρώσεις δώρων.

Ο χρήστης που πληροί τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε παραπάνω από 1 κληρώσεις, επιτυγχάνοντας παραπάνω από 1 επιτεύγματα.


3. Επιτεύγματα και Δώρα


Επίτευγμα

Δώρο:

Ποσότητα:

Step badge ΗΜΕΡΑ (8.000 βήματα)

Δωροεπιταγή 5€Intersport

10

ΠάροςChallenge:14,435βήματα

Δωροεπιταγή 5€ Intersport

10

ΣαντορίνηChallenge:30,183βήματα

Δωροεπιταγή 10€ Intersport

10

ΡόδοςChallenge:62,992βήματα

Δωροεπιταγή 15€ Intersport

10

Λέσβοςchallenge:89,238βήματα

Δωροεπιταγή 20€ Intersport

10

Χαλκιδικήchallenge:143,044βήματα

Δωροεπιταγή 25€ Intersport

10

Πελοπόννησοςchallenge:233,595 βήματα

Δωροεπιταγή 30€ Intersport

10

Step badge ΜΗΝΑΣ (240.000 βήματα)

Δωροεπιταγή 150€ Intersport

5

Κρήτηchallenge:353,018 βήματα

Δωροεπιταγή 50€ Intersport

5

Λευκάδα challenge: 472,440 βήματα

Δωροεπιταγή 100€ Intersport

5

Step badge 3ΜΗΝΟ (720.000 βήματα)

Δωροεπιταγή 400€ Intersport

1

Καστελλόριζοchallenge: 744,094 βήματα

Δωροεπιταγή 400€ Intersport

1

QUIZBUDGEΔιατροφή (15/20 σωστές απαντήσεις, με 5 ερωτήσεις ανάcategorycontent)

Δωροεπιταγή 100€ Intersport

4

QUIZBUDGEΆθληση (15/20 σωστές απαντήσεις, με 5 ερωτήσεις ανάcategorycontent)

Δωροεπιταγή 100€ Intersport

4

QUIZBUDGEΠροσωπική Ισορροπία (15/20 σωστές απαντήσεις, με 5 ερωτήσεις ανάcategorycontent)

Δωροεπιταγή 100€ Intersport

4

QUIZBUDGEΟικονομική Ευεξία (15/20 σωστές απαντήσεις, με 5 ερωτήσεις ανάcategorycontent)

Δωροεπιταγή 100€ Intersport

4

Σύνολο δώρων

 

103

 

4. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για το αληθές και το ορθό των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων κατά την εγγραφή τους στο app WALK TO WIN. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν συμπληρώσει ορθώς ή αληθώς τα στοιχεία του, η EUROLIFE FFH έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

5. Στις κληρώσεις θα συμμετέχουν όσοι υποβάλουν συμμετοχή με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω στον όρο 2. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στην ενέργεια οι υπάλληλοι του ομίλου EUROLIFE FFH INSURANCE GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και των θυγατρικών της εταιρειών καθώς και οι υπάλληλοι της διαφημιστικής εταιρίας WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή υπάγεται στις παραπάνω εξαιρέσεις η EUROLIFE FFH έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

6. Oι 16 κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 16:00,την Τρίτη 8/2/2022 στα γραφεία της Wunderman, Λ. Κηφισίας 10-12, AgoraCenter, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα, με την παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας EUROLIFE FFH. Από τις κληρώσεις αυτές θα αναδειχθούν οι παρακάτω εκατόν τρεις (103) νικητές και εκατόν τρεις (103) αναπληρωματικοί ως εξής:

 

Επίτευγμα

Δώρο:

Νικητές:

Αναπληρωματικοί

Step badge ΗΜΕΡΑ (8.000 βήματα)

Δωροεπιταγή5€ Intersport

10

10

ΠάροςChallenge: 14,435 βήματα

Δωροεπιταγή 5€ Intersport

10

10

ΣαντορίνηChallenge: 30,183 βήματα

Δωροεπιταγή 10€ Intersport

10

10

ΡόδοςChallenge: 62,992 βήματα

Δωροεπιταγή 15€ Intersport

10

10

Λέσβοςchallenge: 89,238 βήματα

Δωροεπιταγή 20€ Intersport

10

10

Χαλκιδικήchallenge: 143,044 βήματα

Δωροεπιταγή 25€ Intersport

10

10

Πελοπόννησοςchallenge: 233,595 βήματα

Δωροεπιταγή 30€ Intersport

10

10

Step badge ΜΗΝΑΣ (240.000 βήματα)

Δωροεπιταγή 150€ Intersport

5

5

Κρήτηchallenge: 353,018 βήματα

Δωροεπιταγή 50€ Intersport

5

5

Λευκάδα challenge: 472,440 βήματα

Δωροεπιταγή 100€ Intersport

5

5

Step badge 3ΜΗΝΟ (720.000 βήματα)

Δωροεπιταγή 400€ Intersport

1

1

Καστελλόριζοchallenge: 744,094 βήματα

Δωροεπιταγή 400€ Intersport

1

1

QUIZBUDGEΔιατροφή (15/20 σωστές απαντήσεις, με 5 ερωτήσεις ανάcategorycontent)

Δωροεπιταγή 100€ Intersport

4

4

QUIZBUDGEΆθληση (15/20 σωστές απαντήσεις, με 5 ερωτήσεις ανάcategorycontent)

Δωροεπιταγή 100€ Intersport

4

4

QUIZBUDGEΠροσωπική Ισορροπία (15/20 σωστές απαντήσεις, με 5 ερωτήσεις ανάcategorycontent)

Δωροεπιταγή 100€ Intersport

4

4

QUIZBUDGEΟικονομική Ευεξία (15/20 σωστές απαντήσεις, με 5 ερωτήσεις ανάcategorycontent)

Δωροεπιταγή 100€ Intersport

4

4

Σύνολοδώρων

 

103

103

7. Η EUROLIFE FFH θα ενημερώσει τους νικητές μέσω του email που θα έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο app WALK TO WIN σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω στον όρο 2. Εν συνεχεία, οι παραλήπτες θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα τους έχει σταλθεί στο email τους εώς τις 21/01/2022, για τις περαιτέρω διαδικασίες παραλαβής του δώρου τους, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Σε αυτές τις διαδικασίες ανήκουν ιδίως η ταυτοποίηση των νικητών και η δήλωση στοιχείων απαραίτητων για την αποστολή του δώρου, δηλαδή ονοματεπώνυμο, κινητό & διεύθυνση παράδοσης του δώρου.


Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί έως τις 7/3/2022, το πρόσωπο αυτό απόλλυται οριστικά από το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Στην περίπτωση αυτή που ο Νικητής χάσει κάθε δικαίωμά του, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, αυτό παραμένει εις χείρας της EUROLIFE FFH, η οποία θα προβεί σε επικοινωνία με τους αναπληρωματικούς νικητές της κλήρωσης, με σειρά προτεραιότητας τη σειρά της κλήρωσής τους. Ο κάθε αναπληρωματικός νικητής οφείλει να ανταποκριθεί στην ενημέρωση και να διαπιστωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση ο αναπληρωματικός νικητής απόλλυται οριστικά από το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τα δώρα παραμένουν στη EUROLIFE FFH.

Τα στοιχεία των νικητών θα διαβιβάσει η EUROLIFE FFH στην WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αυτή με τη σειρά της στην εταιρία courier Kanga Services Couriers A.E. Τα Δώρα θα σταλούν μέσω courier στη διεύθυνση που θα δηλώσουν οι νικητές, στην φόρμα στοιχείων.


Σε περίπτωση κατά την οποία η WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του, μέχρι τις 31/01/2022 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η EUROLIFE FFH αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά. Στην περίπτωση αυτή η EUROLIFE FFH δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι του παραπάνω συμμετέχοντα.

8. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

9. Διευκρινίζεται ότι οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα πιστοποιούνται τα στοιχεία τους.

10. Η EUROLIFE FFH και η WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του δώρου. Επίσης, η EUROLIFE FFH και η WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δεν φέρουν αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη της υγείας που τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δώρου.

11. Μετά την απονομή του δώρου στους νικητές,η EUROLIFE FFH & η WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρουν ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για δώρο που διατίθεται από τρίτους, η ευθύνη της EUROLIFE & της WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξαντλείται στην καθοδήγηση του νικητή για την ανάληψη του σχετικού δώρου , σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το δώρο έχουν δώσει σ’ αυτήν. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή τουδώρου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή.

12. Η EUROLIFE FFH διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας για σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ούτε διατηρούν οποιαδήποτε απαίτηση κατά της EUROLIFE FFH, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της διαδικασίας ή τη συμμετοχή τους στην κλήρωση ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης.

13. Επιπλέον, η EUROLIFE FHH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους και τις ημερομηνίες ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη. Η τροποποιητική θα αναρτηθεί στo https://www.eurolife.gr/wellness-hub και θα παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την ανάρτησή της στo https://www.eurolife.gr/wellness-hub.

14. Η υποβολή συμμετοχής στην κλήρωση συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων.

15. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

16. Με τη συμμετοχή του στην κλήρωση κάθε συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως καταγράφεται στην παρακάτω ενημέρωση:

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Για την αναλυτική και γενική σας ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ επισκεφθείτε τοhttps://www.eurolife.gr/el/prosopika-dedomena.Ειδικότερα, στα πλαίσια της συμμετοχής σας στην κλήρωση συλλέγεται το E- mail σας. Το email σας θα χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διενέργεια της κλήρωσης όσο και για την προσωποποιημένη επικοινωνία προς εσάς στην περίπτωση που κερδίσετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που κερδίσετε για να σας ενημερώσουμε και θα διαγραφούν αμέσως μετά το πέρας της κλήρωσης και παράδοσης του σχετικού δώρου, εφόσον κερδίσετε.