Απόκτησε την καλύτερη ιατρική κάλυψη χωρίς υψηλό κόστος

Ανακάλυψε τα πλεονεκτήματα ενός προγράμματος επιλεγμένου δικτύου 

Υπάρχουν πολλά προγράμματα ασφάλισης υγείας διαθέσιμα στην αγορά, με διαφορετικούς όρους και παροχές. Και φυσικά διαφορετικά ύψη στα ασφάλιστρα. Όλα αυτά αποτελούν παράγοντες που θα πρέπει να λάβεις υπόψιν όταν θα μπεις στη διαδικασία να επιλέξεις το κατάλληλο πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες σου.

Όμως ασφάλεια υγείας δεν σημαίνει απαραίτητα μεγάλο κόστος. Υπάρχουν τρόποι να αποκτήσεις την κάλυψη και τις παροχές που θέλεις χωρίς πολύ υψηλό επίπεδο ασφαλίστρων.

Έχεις την επιλογή του αυξημένου ποσού συμμετοχής ή της μείωσης του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Ας τα δούμε με λεπτομέρεια.

Αυξημένο ποσό συμμετοχής

Το ποσό συμμετοχής ή απαλλαγή αναφέρεται στο ποσό που πληρώνει ο ασφαλισμένος με δικά του έξοδα πριν αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία την κάλυψη. Μπορεί να ενεργοποιείται ανά περιστατικό ή με ετήσια βάση, ανάλογα με τους όρους του εκάστοτε προγράμματος.

Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό απαλλαγής ή συμμετοχής τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα.

Μειωμένο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ή ασφαλιστικό ποσό είναι το όριο μέχρι το οποίο καλύπτεται ο ασφαλισμένος σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή νοσηλείας. Το ποσό αυτό αναφέρεται είτε κατά περίπτωση είτε συνολικά και αναγράφεται πάντα στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Όσο χαμηλότερο είναι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ή ασφαλιστικό ποσό, τόσο χαμηλότερα θα είναι και τα ασφάλιστρα.

Υπάρχει όμως και ένας τρίτος τρόπος για να μειώσεις τα ασφάλιστρα χωρίς να επηρεαστεί πολύ το κόστος συμμετοχής ή το ασφαλιζόμενο ποσό: να επιλέξεις ένα πρόγραμμα που να καλύπτει συγκεκριμένο δίκτυο κλινικών. 

 

Προγράμματα ανοιχτού/κλειστού δικτύου

Τα προγράμματα ασφάλισης υγείας συχνά χαρακτηρίζονται ως ανοιχτού ή κλειστού δικτύου. Τα προγράμματα κλειστού τύπου καλύπτουν μόνο συγκεκριμένα νοσοκομεία και λόγω της συνεργασίας μεταξύ νοσοκομείου και ασφαλιστικής μπορεί ο ασφαλισμένος να ωφεληθεί από ένα χαμηλότερο ασφάλιστρο. Αντίστοιχα, τα προγράμματα ανοιχτού δικτύου καλύπτουν μεγαλύτερη γκάμα νοσοκομείων, είτε αυτά είναι συμβεβλημένα με την εταιρεία είτε όχι. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή για τον ασφαλισμένο, αλλά αυξάνονται αντίστοιχα και τα ασφάλιστρα.

Στην περίπτωση των κλειστών προγραμμάτων, παρότι τα ασφάλιστρα είναι πιο χαμηλά, το βασικό μειονέκτημα είναι πως περιορίζεται η επιλογή που έχει ο ασφαλισμένος: πιθανόν ο θεράποντας ιατρός να μη συνεργάζεται με συμβεβλημένη κλινική ή η συμβεβλημένη κλινική να μην διαθέτει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα ή εξοπλισμό που θα είναι καλύτερος για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας.

Προγράμματα επιλεγμένου δικτύου

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια στροφή στον κλάδο της υγείας έτσι ώστε οι παραδοσιακές ιδιωτικές κλινικές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής και να εκσυγχρονιστούν με επενδύσεις σε τεχνολογία και εξοπλισμό, καθώς και σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Οι κλινικές αυτές εισχώρησαν σε μεγαλύτερα σχήματα, με αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλων ιατρικών ομίλων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα προγράμματα κλειστού δικτύου να καλύπτουν περισσότερα ιδρύματα, αλλά άνοιξε το δρόμο και για τη δημιουργία των μικτών προγραμμάτων επιλεγμένου δικτύου.

Πλεονεκτήματα

Αυτά τα προγράμματα της νέας εποχής προσφέρουν μια μέση λύση μεταξύ του ανοιχτού και του κλειστού δικτύου καθώς διαθέτουν χαρακτηριστικά και από τα δύο. Ενδεικτικά, τα μικτά προγράμματα συνδυάζουν τις προσιτές τιμές ενός προγράμματος κλειστού δικτύου με την πιο ευρεία πρόσβαση σε περισσότερες συμβεβλημένες κλινικές που έχουν τα προγράμματα ανοιχτού δικτύου.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των εισοδημάτων και την αναμενόμενη αύξηση στις δαπάνες υγείας, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις που ανεβάζουν τα κόστη της πρόληψης και περίθαλψης, τα προγράμματα αυτά βοηθούν τους ασφαλισμένους να απολαμβάνουν καλύτερη πρόσβαση σε μεγάλους ιατρικούς ομίλους με προσιτό κόστος στα ασφάλιστρα.  Για παράδειγμα, αν ένας ασφαλισμένος χρειαστεί μια περιπλοκη χειρουργική διαδικασία (π.χ. Ρομποτική χειρουργική) ή κάποια σειρά θεραπειών ή εξετάσεων που παίρνουν χρόνο.

Το πρόγραμμα Εξασφαλίζω περίθαλψη για όλους

Ένα από αυτά τα μικτά προγράμματα που αναφέραμε παραπάνω είναι και το πρόγραμμα ασφάλειας υγείας Εξασφαλίζω περίθαλψη για όλους της Eurolife FFH. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει μια σειρά σημαντικών παροχών που εξασφαλίζουν νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και δωρεάν ετήσιο τσεκ-απ και επιδόματα.

Αν επιλέξεις το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχεις:

  • Πρόσβαση σε μεγάλες κλινικές στην Αττική αλλά και σε μεγάλο δίκτυο συμβεβλημένων κλινικών στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα έχεις τη σιγουριά της κάλυψης όπου κι αν βρίσκεσαι.
  • Ανώτατο όριο στα 700.000 ευρώ ανά περιστατικό, ανά ασφαλισμένο και ανά ασφαλιστική περίοδο.
  • Δυνατότητα μείωσης ή μηδενισμού του ποσού συμμετοχής (κατά περίπτωση).
  • Δυνατότητα ασφάλισης για όλες τις ηλικίες από 3 μηνών μέχρι 63 ετών.
  • Προσιτά ασφάλιστρα: ενδεικτικά, το κόστος διαμορφώνεται από 20€/μήνα για τον κύριο ασφαλισμένο και από 18€/μήνα για το παιδί (ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου και άλλους παράγοντες)

Τα συμβεβλημένα νοσοκομεία του προγράμματος προσφέρουν επιπλέον παροχές οι οποίες περιλαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, εκπτώσεις και άλλα.

Τα προγράμματα επιλεγμένου δικτύου προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κόσμου σήμερα. Αξίζει να τα εξετάσεις όταν θα διαλέγεις ποιο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας σου ταιριάζει καλύτερα για να έχεις τη σιγουριά εκτεταμένης κάλυψης και παροχών, αλλά με προσιτό κόστος. Επικοινώνησε με τον τραπεζικό σου σύμβουλο για να λάβεις μια προσωποποιημένη προσφορά που να δίνει έμφαση στις δικές σου ανάγκες.

 

Κάνεις το καλύτερο για την υγεία σου. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς, στην Eurobank και Eurolife FFH, για εσένα.

Με τα προγράμματα ασφάλεια υγείας «Εξασφαλίζω περίθαλψη για όλους»  και «Υγεία Πάνω από όλα» εξασφαλίζεις νοσοκομειακή περίθαλψη και διαγνωστικές εξετάσεις για εσένα και το παιδί σου.