(*) Σημείωση: στην ελεύθερη τιμολόγηση (μη πακέτα) δεν υπάρχουν προκαθορισμένα πακέτα με συγκεκριμένα ασφαλισμένα κεφάλαια. Υποχρεωτική κάλυψη: Θάνατος από Ατύχημα