‘Ασφάλιση Εισπράξεων POS’ από τη Eurolife ERB, σε συνεργασία με την Eurobank!

Νέο μοναδικό πρόγραμμα ‘ασφάλισης εισπράξεων POS’ επιχειρήσεων

Με το νέο πρόγραμμα της Eurolife ERB ‘Ασφάλιση Εισπράξεων POS’ μπορείτε να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για τις σας συναλλαγές μέσω Eurobank POS, απολαμβάνοντας την καθημερινότητα σας, απαλλαγμένοι από το άγχος της απώλειας εισπράξεων. Είναι ένα καινοτόμο και μοναδικό για την ελληνική αγορά πρόγραμμα, το οποίο δημιουργήθηκε για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες μίας επιχειρήσεις και να απαντήσει στις εξελίξεις του οικονομικού περιβάλλοντος.

Το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα ‘Ασφάλιση Εισπράξεων POS’ της Eurolife ERB σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Eurobank και απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματίες που διατηρούν καταστήματα λιανικής πώλησης ή άλλη παρεμφερή επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίοι είναι κάτοχοι POS Eurobank και πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω Visa, MasterCard και China Union Pay.

Προσφέρει κάλυψη για την απώλεια εισπράξεων μιας επιχείρησης, λόγω διακοπής εργασιών από απρόβλεπτους κινδύνους, η οποία συνδέεται με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω  POS Eurobank. Το νέο αυτό προϊόν εξασφαλίζει την απώλεια κέρδους - εισοδήματος από το POS Eurobank μιας επιχείρησης, που εξαιτίας απρόβλεπτων συνθηκών μπορεί να παραμένει κλειστή, και προσφέρει παράλληλα χαμηλό κόστος ασφάλισης. Το πρόγραμμα ξεχωρίζει για τις πρωτοποριακές παροχές και την απλή διαδικασία της αποζημίωσης.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα καλύπτει την απώλεια εισπράξεων λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης από τους ακόλουθους κινδύνους:

Το ετήσιο όριο κάλυψης του προγράμματος Ασφάλιση Εισπράξεων POS της Eurolife ERB ανέρχεται στα 15.000 ευρώ, ενώ η ανώτατη περίοδος αποζημίωσης κυμαίνεται στους 6 μήνες, προκειμένου να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες και τα δεδομένα των σύγχρονων επιχειρήσεων που επιθυμούν να αισθάνονται ουσιαστική ασφάλεια με προσιτό κόστος.

Η μέριμνα και η πρόληψη βοηθάει κάθε επιχείρηση να διατηρήσει την αξία της και να την οδηγήσει σε ένα πιο ασφαλές μέλλον. Γι’ αυτό, το νέο προϊόν μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο κάθε σύγχρονης επιχείρησης απαλλάσσοντας από το καθημερινό άγχος της εξασφάλισης του τζίρου του POS.

www.eurolife.gr
www.eurobank.gr