Η Eurolife ERB επενδύει σταθερά στην επιμόρφωση των συνεργατών της "Αφουγκραζόμαστε, Ανταποκρινόμαστε, Αναπτυσσόμαστε" με τον νέο κύκλο εκπαιδευτικών ημερίδων

eurolife product

Η Eurolife ERB με σεβασμό στον επαγγελματία του ασφαλιστικού κλάδου, αφουγκράζεται τις ανάγκες του, με στόχο να ανταποκριθεί σε αυτές και μαζί να αναπτυχθούν. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί νέο κύκλο Εκπαιδευτικών Ημερίδων για τους συνεργάτες της, από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016. Για τη Eurolife ERB η κατάρτιση κάθε νέου συνεργάτη αποτελεί ουσιαστική επένδυση στη συνολική ανάπτυξη του Ομίλου, γι’ αυτό και στο τελευταίο τετράμηνο του έτους το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πλάνο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που εστιάζουν στις ανάγκες των συνεργατών της.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος της Eurolife ERB είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πλάνου που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις επιμέρους ανάγκες των συνεργατών, στοχεύοντας στην σε βάθος επαγγελματική τους κατάρτιση. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άλλωστε του ασφαλιστικού κλάδου και το συνεχώς εναλλασσόμενο ασφαλιστικό περιβάλλον και ανάγκες των ασφαλισμένων καθιστούν αναγκαία τη συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη του εκάστοτε συνεργάτη.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και το περιεχόμενο του θα εστιάσει κυρίως σε:

Επιπλέον υποστηρίζει ενεργά και τους συνεργάτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκτός Αττικής με ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Advanced Program in Management for Insurance Executives’ θα υλοποιηθούν 3 ανοιχτές επιμορφωτικές ημερίδες προσφέροντας σε όλους τους συνεργάτες τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται για 5η χρονιά σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, επιλέγοντας ως εισηγητές αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου.

Αναφορικά με το τρέχον πρόγραμμα εκπαιδευτικών ημερίδων, ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife ERB, κ. Νίκος Δελένδας τόνισε: «Οι άνθρωποι της Eurolife ERB αποτελούν τον πυρήνα της δύναμής της και τη βασική προτεραιότητα στον σχεδιασμό και τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Είναι εκείνοι που λειτουργούν ως πρεσβευτές, πρωταγωνιστώντας ουσιαστικά στη λειτουργία και ανάπτυξη του Ομίλου. Κάθε προσπάθεια μας είναι ομαδική και αποτελεί ολοκληρωμένη δράση προσφέροντας προστιθέμενη αξία για τους ίδιους τους πελάτες μας».

Ο Ομίλος Eurolife ERB έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση και διεύρυνση του επίλεκτου, εκπαιδευμένου, σύγχρονου και εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας δίκτυο συνεργατών του.