Σημαντικές αποδόσεις επενδύσεων για τους πελάτες της πέτυχε και το 2013 η Eurolife ERB Ασφαλιστική

Στη Eurolife ERB Ασφαλιστική αποδεικνύουμε έμπρακτα και με συνέπεια στους πελάτες και τους συνεργάτες μας, πως είμαστε ο μακροχρόνιος ασφαλιστής που αξίζει να εμπιστευτούν. Αυτό αποδεικνύεται από την επιτευχθείσα για το 2013 απόδοση των επενδύσεων των αποθεμάτων των προγραμμάτων μας τα οποία έχουν συμμετοχή στο Προϊόν Υπεραπόδοσης Μαθηματικών Αποθεμάτων, της τάξης του 4,28%.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής αξίας. Έτσι, βασιζόμενοι στην ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση, προχωράμε σε επενδυτικές επιλογές που ακόμα και μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον έχουν ως αποτέλεσμα υψηλές αποδόσεις επιπλέον των εγγυημένων.

Όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και συνέχεια, χαράσσοντας την κατάλληλη επενδυτική πολιτική, αξιοποιούμε τις ευκαιρίες της αγοράς, ώστε να επιτυγχάνουμε σημαντικές επιδόσεις, μένοντας πιστοί στις υποσχέσεις μας και διασφαλίζοντας πρόσθετες εξαιρετικές αποδόσεις για τους πελάτες μας. Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού υπεραπόδοσης, είναι συνοπτικά το ποσοστό της επιτευχθείσας απόδοσης (μετά την αφαίρεση του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου, των εξόδων και των φόρων) που εφαρμόζεται στο επενδυόμενο απόθεμα.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου σημείωσε με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: «Βαδίζουμε προς την επόμενη ημέρα με αισιοδοξία και σιγουριά και προσβλέπουμε σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα ώστε οι ασφαλισμένοι και οι συνεργάτες μας να επιβεβαιώνονται για την επιλογή τους. Όλοι εμείς οι άνθρωποι της Eurolife δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό μας εαυτό γι’ αυτό το σκοπό».