Στρατηγική συνεργασία Eurolife ERB με INFORM

eurolife product

Η εταιρεία INFORM ανέλαβε και υλοποιεί για την EUROLIFE ERB τη μετάβαση της έντυπης επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας/προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού Eurolife 2.0, ο Όμιλος Eurolife ERB υλοποιεί συνεργασίες που θα συμβάλουν στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη των λειτουργιών και υπηρεσιών του Ομίλου.

Ειδικότερα, μέσα από τη συνεργασία της INFORM με την Eurolife ERB, στο εξής και σταδιακά, η δημιουργία όλων των ασφαλιστικών εγγράφων όπως αιτήσεις ασφάλισης, κάρτα νοσηλείας, ειδοποιητήρια πληρωμών, ασφαλιστικά συμβόλαια, δηλώσεις παραλαβών και λοιπές επικοινωνίες θα παράγονται ηλεκτρονικά ‘on the fly’ σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ανεξαρτήτως του τρόπου αξιοποίησής τους (ηλεκτρονική προβολή, αποστολή ή εκτύπωση).

Η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management) της INFORM ήδη εξυπηρετεί σε πραγματικό χρόνο όλα τα on line αιτήματα που δημιουργούνται στο νέο portal συνεργατών Εurolife Partners της Eurolife ERB, επιστρέφοντας ηλεκτρονικά έγγραφα σε διάφορες μορφές. Ανάλογα με το αίτημα η υπηρεσία δημιουργεί και ενσωματώνει στα έγγραφα ψηφιακή υπογραφή, δημιουργεί έγγραφα που περιέχουν στοχευμένη επικοινωνία και επίσης δημιουργεί ειδικά ‘e-Dynamic Documents’ που περιέχουν διαδραστική πληροφορία προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία επικοινωνίας στο συνεργάτη και τον τελικό πελάτη. Η υπηρεσία επίσης αποθηκεύει και διαχειρίζεται όλα τα έγγραφα μέσα από ειδικό archiving σύστημα. Σταδιακά η υπηρεσία CCM θα εξυπηρετεί όλα τα παραγόμενα έγγραφα ανεξαρτήτως της εφαρμογής από την οποία γίνεται το αίτημα.

Ο κ. Σωτήριος Ματσιούλας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εργασιών & Εξυπηρέτησης της Eurolife ERB, δήλωσε «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την νέα εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες και συνεργάτες μας, η ηλεκτρονική δημιουργία ασφαλιστικών εγγράφων σε σύγχρονες υποδομές και με νέα διαδραστική μορφή και περιεχόμενο. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η λύση της Inform ακόμη περισσότερο, προς όφελος των πελατών και των συνεργατών μας»