Έρευνες

Μαζί με τη HOPEgenesis αναπτύσσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να ανατρέψουν την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα.

Η σωστή γνώση του προβλήματος είναι το πρώτο βήμα για την επίλυσή του.

Η συνεργασία μας με τη HOPEgenesis περιλαμβάνει και δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας και καταγραφής του προβλήματος. Συμπράττουμε και για την επιστημονική τεκμηρίωση του προβλήματος της υπογεννητικότητας, υλοποιώντας έρευνες, σε συνεργασία με κορυφαίους ακαδημαϊκούς οργανισμούς της χώρας.