10 βασικά δικαιώματα που έχεις ως καταναλωτής

Εσύ γνωρίζεις ποια είναι τα βασικά δικαιώματά σου ως καταναλωτής; Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου μάθε ποια είναι η δύναμή σου!

Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση του ΟΗΕ και βασίστηκε σε μία παλαιότερη ομιλία του Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα βασικά καταναλωτικά δικαιώματα είναι:

 •  η ικανοποίηση των αναγκών
 • η ασφάλεια
 • η πληροφόρηση
 • η επιλογή

Όμως, δυστυχώς, σύμφωνα με εκθέσεις της ΕΕ, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις τόσο από θέμα εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσο και πληροφόρησης για τα δικαιώματά τους.

Παρακάτω, μπορείς να ενημερωθείς για τα βασικά δικαιώματά σου ως καταναλωτής/τρια σύμφωνα με το ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, ώστε να κάνεις τις αγορές σου με ασφάλεια και τη σωστή πληροφόρηση.

Τα 10 βασικά δικαιώματα του καταναλωτή

Ως καταναλωτής έχεις δικαίωμα:

 1. Στην ορθή ενημέρωση
  Προτού δεσμευτείς συμβατικά, πρέπει να σου δοθούν με απλό και κατανοητό τρόπο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πρόκειται να προμηθευτείς, ιδίως για την τιμή, τους όρους πληρωμής και παράδοσης, τη διάρκεια της σύμβασης, τους όρους αποδέσμευσης από αυτή, καθώς και οδηγίες για την ασφαλή χρήση τους.
 2. Σε συμβάσεις χωρίς καταχρηστικούς όρους
  Οι συμβάσεις που συνάπτεις για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να έχουν σαφείς όρους και να μην διαταράσσουν σημαντικά την ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε βάρος σου. Καταχρηστικές ρήτρες δεν σε δεσμεύουν.
 3. Στην παροχή εγγύησης
  Τα καινούργια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραπτή εγγύηση στην ελληνική γλώσσα, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, τη διάρκεια και την έκταση εδαφικής ισχύος. Για κάθε επισκευή μέσα στον χρόνο της εγγύησης, που υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες και μέχρι την ολοκλήρωσή της, δικαιούσαι να ζητήσεις την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος.
 4. Στην αντικατάσταση, επιδιόρθωση, μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση
  Τα ελαττωματικά προϊόντα ή όσα δεν έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες, επισκευάζονται ή αντικαθίστανται χωρίς κανένα κόστος μέσα σε δύο χρόνια από την αγορά ή την παράδοσή τους. Μπορείς να ζητήσεις μείωση της τιμής ή, εφόσον το πρόβλημα είναι ουσιώδες, την επιστροφή των χρημάτων σου.
 5. Στην αναιτιολόγητη υπαναχώρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών
  Εάν μετάνιωσες για κάποιο προϊόν που αγόρασες εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου) ή εκτός εμπορικού καταστήματος, μπορείς να το επιστρέψεις και να πάρεις τα χρήματά σου πίσω, εφόσον δεν το έχεις χρησιμοποιήσει και η αξία του υπερβαίνει τα 30 ευρώ.
 6. Σε παροχή τεχνικής υποστήριξης
  Ανταλλακτικά του προϊόντος και τεχνική υποστήριξη παρέχονται υποχρεωτικά από τον προμηθευτή, ακόμη και εκτός εγγύησης, εντός όμως του χρόνου πιθανής διάρκειας ζωής του.
 7. Σε αποζημίωση
  Αν εξαιτίας της χρήσης ελαττωματικού προϊόντος προκληθεί ζημία σε περιουσιακά σου αγαθά, σωματική βλάβη ή ακόμη και θάνατος, ο κατασκευαστής υποχρεούται σε αποζημίωση. Ανάλογη υποχρέωση έχει και ο παρέχων υπηρεσίες για ζημιές που σου προκάλεσε στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 8. Σε ειλικρινείς διαφημίσεις
  Παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται. Μπορείς να ζητήσεις την παύση τέτοιων πρακτικών, καθώς και αποζημίωση για ζημία που τυχόν σου προκάλεσαν.
 9. Στη διαφύλαξη των προσωπικών σου δεδομένων
  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται νομίμως από τους προμηθευτές, δεν γνωστοποιούνται ούτε μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεσή σου.
 10. Στην εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών
 11. Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» σου εξασφαλίζει πρόσβαση σε γρήγορη,αποτελεσματική και χωρίς κανένα κόστος διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης της καταναλωτικής σου διαφοράς. Εάν η διαφορά σου είναι διασυνοριακή, με προμηθευτή που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Νορβηγία και την Ισλανδία, μπορείς να απευθυνθείς στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Συνήγορος του Καταναλωτή, λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα, Tηλ: 2106460612, Fax: 2106460414, mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, www.synigoroskatanaloti.gr

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα Tηλ: 2106460862, Fax: 2106460784, mail: info@eccgreece.gr, www.eccgreece.gr

Σχετικά άρθρα

Η γνώση είναι δύναμη