Τι χρειάζεται για τη δημιουργία νέας επιχείρησης στην ΕΕ;

Aν σκέφτεσαι να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση ή να επεκτείνεις και να αναπτύξεις την υπάρχουσα, καλό είναι να γνωρίζεις όσα προτείνει η Κομισιόν για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης στην ΕΕ.

Start up in EU

Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζεις πως ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχεις το δικαίωμα να δημιουργήσεις μια νέα επιχείρηση (ακόμα και ατομική επιχείρηση) ή να επεκτείνεις την επιχειρηματική σου δραστηριότητα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, αλλά και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Το ίδιο ισχύει και για τη δημιουργία υποκαταστήματος οποιασδήποτε επιχείρησης έχει έδρα και είναι ήδη καταχωρημένη σε χώρα – μέλος της ΕΕ.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις;

Φυσικά, ακόμα και σήμερα, το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει το πώς μπορεί να δημιουργήσει κανείς μια επιχείρηση διαφέρει, και από χώρα σε χώρα αλλάζουν και οι απαιτήσεις (από το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης, μέχρι τη γραφειοκρατία, τις διαδικασίες και το χρονικό διάστημα που απαιτείται). Για παράδειγμα, κοστίζει πολύ λιγότερο και απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο και διαδικασίες η έναρξη μιας επιχείρησης στην Ιρλανδία σε σύγκριση με την έναρξη μιας επιχείρησης στην Ισπανία.

Ωστόσο, η Κομισιόν πλέον παροτρύνει όλες τις χώρες να επιτύχουν ορισμένους στόχους για να διευκολύνουν κατά πολύ τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και να αμβλύνουν τις υπάρχουσες διαφορές στις προϋποθέσεις που θέτουν τα κράτη – μέλη στους νέους επιχειρηματίες.

Οι προτάσεις της Κομισιόν προς τις χώρες της ΕΕ είναι οι ακόλουθες:

  • Η σύσταση επιχείρησης να γίνεται σε 3 εργάσιμες ημέρες το πολύ.
  • Το κόστος έναρξης επιχείρησης να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ.
  • Να ολοκληρώνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση μιας επιχείρησης μέσω ενός ενιαίου διοικητικού φορέα.
  • Να ολοκληρώνονται όλες οι διατυπώσεις καταχώρισης της επιχείρησης μέσω διαδικτύου.
  • Να γίνεται η καταχώριση μιας εταιρείας σε άλλη χώρα της ΕΕ μέσω διαδικτύου (με τη βοήθεια των εθνικών σημείων επικοινωνίας).

Αν κανείς θέλει να δει τι ισχύει για την έναρξη μιας επιχείρησης σε κάθε χώρα της ΕΕ, μπορεί να επισκεφτεί την ειδική ενότητα για τις start ups που υπάρχει στο europa.eu και να βρει τα εθνικά σημεία επικοινωνίας της κάθε χώρας, από όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να ξεκινήσει τις διαδικασίες μέσω διαδικτύου.

Παράλληλα, η Κομισιόν τονίζει πως υπάρχουν πολλά διαθέσιμα κονδύλια στην ΕΕ για νέες επιχειρήσεις και αρκεί να επισκεφτεί κανείς την ιστοσελίδα του Start Up Europe για να δει ποια είναι τα προγράμματα επιδότησης και χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Αν πάλι έχεις ήδη μια επιχείρηση και επιθυμείς την ανάπτυξη ή την επέκτασή της, μέσω του Startup Europe Partnership μπορείς να αναζητήσεις συνεργάτες.

Τέλος, αν επιθυμείς να αυξήσεις την προβολή του επιχειρηματικού σου σχεδίου, μπορείς να το καταχωρίσεις στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (EIPP) που σου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με δυνητικούς διεθνείς επενδυτές.

Αφού ολοκληρώσεις τις παραπάνω διαδικασίες, για την καλύτερη στήριξη της επιχείρησής σου μάθετε γιατί είναι πολύ σημαντική η ασφάλισή της.
Επαγγελματική Ασφάλιση - Μικρές Επιχειρήσεις και Γραφεία

Σχετικά άρθρα

Η γνώση είναι δύναμη